Certyfikaty

Marka Schlage, mająca ponad 100 letnie doświadczenie na rynku, spełnia najbardziej rygorystyczne normy zarówno amerykańskie, jak i europejskie.  Symbole, które można spotkać w opisach produktów, w szczegółowy sposób zostały wyjaśnione w tabeli. Firma Good Lock Poland dba o certfikację w ITB wszystkich produktów dystrybuowanych na rynku Polskim.

itb.jpg

Instytut Techniki Budowlanej (skrót: ITB, angielska nazwa: Building Research Institute) jest jednostką badawczo-rozwojową należącą do sieci instytutów badawczo-rozwojowych przy Ministerstwie Budownictwa.

ITB specjalizuje się w badaniach, aprobatach technicznych, o certyfikacji systemów oraz usługach eksperckich w dziedzinach: budownictwo, inżynieria i ochrona środowiska. ITB jest członkiem Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA) i jako jednostka notyfikowana (nr notyfikacji 1488) posiada upoważnienie do udzielania Europejskich Aprobat Technicznych ETA. ITB posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa.

 

ansi.jpg

The American National Standards Institute (ANSI) – Narodowy Instytut Standardów Stanów Zjednoczonych - jest prywatną organizacją non-profit, która nadzoruje opracowywanie dobrowolnych standardów w odniesieniu do produktów, usług, procesów, systemów i personelu w Stanach Zjednoczonych. Organizacja koordynuje również standardy amerykańskie z międzynarodowymi, tak, aby amerykańskie produkty mogły być używane na całym świecie.

ANSI akredytuje normy, które są opracowywane przez organizacje tworzące owe standardy, przedstawicieli agencji rządowych, grup konsumentów, firm i innych. Normy te zapewniają, iż właściwości i działania wyrobów są zgodne oraz że ludzie używają tej samej definicji i terminów, a produkty są testowane w ten sam sposób. ANSI również akredytuje organizacje, które wykonują produkt lub szkolenia personelu zgodnie z wymaganiami określonymi w międzynarodowych standardach.

System w Ameryce Północnej stosuje się do standardów ANSI. Te standardy są wyznacznikiem/informacją dla dostawcy oraz klienta.

 

bhma.jpg

BHMA – Stowarzyszenie producentów sprzętu dla budownictwa. Działa, jako niezależna trzecia strona, która uzyskała certyfikat na wykonywanie testów od ETL. Ich certyfikaty stwierdzają 100% zgodność badanych produktów ze standardami ANSI . Oznaczenia BHMA, które wskazują rodzaj osprzętu, nie określają natomiast wielkości, wykończenia lub wzoru i nie są przeznaczone do wykorzystania bez potrzeby dodatkowych informacji. Poszczególne katalogi producenta powinny być konsultowane.

Użytkownicy tych standardów/norm powinni je konsultować z lokalnymi przepisami budowlanymi dotyczącymi wymogów odnoszących się do funkcji zawiasów, zamków, samozamykaczy, belek antypanicznych, które są stosowane dla drzwi przeciwpożarowych oraz w drzwiach przeznaczonych do wyjść ewakuacyjnych.

 

ogien.jpg

National Fire Protection Association (NFPA) – Narodowe stowarzyszenie ochrony przeciwpożarowej w USA, współpracujące z partnerami w wielu krajach na świecie. Powołane w celu tworzenia i regulowania standardów i wytycznych dla ochrony przeciwpożarowej i związanych z tym szkoleń i urządzeń. Normy te dotyczą zarówno budynków jak i sprzętu używanego przez strażaków podczas akcji gaśniczych.

Standardy Północnej Ameryki wyznaczone przez Underwrites Laboratories lub National Fire Protection Association etykietującą ramy drzwiowe i osprzęt.

W Ameryce Północnej następujące oznaczenia w tym celu są stosowane:

  1. NFPA 80 Standard dla drzwi i okien przeciwpożarowych;

  2. NFPA 101 kod dotyczący ochrony życia

  3. UL 10B Test ogniowy zespołów drzwi

  4. NFPA 252 Standard regulujący rodzaj przeprowadzanych testów

ul.jpg

UL. Normy, które istnieją od ponad stu lat, są odpowiedzialne za około 900 norm dotyczących pożaru, elektryczności i produktów związanych z bezpieczeństwem. Ta organizacja non-profit została założona przez ubezpieczycieli, a jej celem było określenie i zmniejszenie potencjalnego ryzyka, a tym samym obciążeń finansowych dla produktów, których ubezpieczenie było w ofercie publicznej. UL odgrywały znaczącą rolę w odkrywaniu wady konstrukcji, usprawniając je technicznie i i sprawiając, ze były bezpieczniejsze i bardziej efektywne.

Dzisiaj UL oferuje niesamowitą gamę produktów oraz światowej klasy placówkę badań, która zapewnia jakość i bezpieczeństwo tysięcy różnych części sprzętu. Praktycznie każdy element, który jest związany z ryzykiem pożaru lub zasilany prądem elektrycznym lub może w jakikolwiek sposób stanowić zagrożenie jest projektowany, produkowany, regulowany według wyznaczonych norm. Proces opracowania tych norm jest dość skomplikowany i wymaga wielu nakładów i porozumień wszystkich zainteresowanych grup.

 

listek.jpg

Pomaga w zdobyciu certyfikatu Leed - Trudno nie zauważyc, że Świat staje sie przyjazny środowisku. Niemal każdego dnia podkreślana jest ważność „zielonych działań”, co tak naprawdę odnosi się do ochrony środowiska, redukcji odpadów i ochrony zasobów naturalnych. Trend ekologiczny, staje się coraz bardziej modny na Świecie – zielone domy, czyli budowle, które z zalożenia mniej obciażają środowisko. Produkty Schlage, mogą w znaczącym stopniu przyczynić się do uzyskania certyfikatu Leed.

 

bez_nazwy_1.jpg

Bezpieczna Szkoła – zamki, które są zasilane baterią i zostały stworzone specjalnie dla potrzeb szkół średnich i podstawowych. W razie gdyby na terenie szkoły pojawiły się niepożądane osoby, nauczyciel nie otwierając drzwi może zamknąć klasę od środka, dzięki iButton, który jest połączony ze specjalnym serwerem komputerowym.

 

vandlgard.jpg

Zabezpieczenie przed wandalizmem - Niektóre serie Schlage mają dodatkowe zabezpieczenie przed atakami wandalizmu. Poprzez zastosowanie zamka nowej technologii odpornej na wandalizm, osoby chroniące obiekty takie jak szkoły, szpitale, fabryki i inne obiekty komercyjne mogą odetchnąć, gdyż użycie takiego modelu zamka w miejscach podatnych na nadużycie znacznie usprawnia ochronę takiego miejsca.

 

niepeln.jpg

Łatwe w uzytkowaniu dla osob niepelnosprawnych – Produkty Schlage sa stworzone w taki sposób aby zawsze ulatwić ich uzytkowanie osobom niepelnosprawnym. Szczegolnie innowacyjny produkt jakim jest model F40 z wciskanym przyciskiem umozliwiajacym zamkniecie zamka poprzez nacisniecie przycisku i jego odblokowanie tylko przez nacisniecie klamki bez dodatkowego wysilku. Rozwiązania potwierdzone amerykańskim certyfikatem ADA. (ADA - Americans for Disabilities Act - system standardów w Północnej Ameryce regulujący wymogi dla niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich. Został stworzony, aby zapewnić ochronę ludziom niepełnosprawnym. Prawo to jest podzielone na cztery kategorie, które mają chronić ludzi niepełnosprawnych przed dyskryminacją w pracy. Właściciele budynków muszą specjalnie przystosować obiekt dla osób niepełnosprawnych, aby zapewnić im równy dostęp do budynku z tym, jaki ma ogół społeczeństwa.)

 

antymicrobial.jpg

Powłoka Antybakteryjna - Zwalcza wzrost zarazków w miejscach o wysokim natężeniu ruchu. W budynkach użyteczności publicznej natężenie to ma miejsce każdego dnia. Zamki Schlage pomogą Ci zwalczać zarazki dzięki przeciwbakteryjnej powłoce, która zapewnia długotrwałą ochronę powstrzymując wzrost bakterii. Znaczna większość bakterii jest odbierana przez system odpornościowy człowieka jako nieszkodliwa, jednakże istnieją także takie bakterie, które odpowiedzialne są za choroby zakaźe. Przeciwbakteryjna powłoka na zamkach Schlage chroni daną powierzchnię poprzez powstrzymanie wzrostu zarazków, grzybów oraz pleśni. Powłoka ta tworzy się z jonów srebra (AG+) – pojedyńczy atom, który pozbawiony jest jednego elektronu orbitalnego wchodzi w interakcje z miejscami wiązania drobnoustroju. W rezultacie jony srebra otaczają komórki bakterii, blokując dostęp do pożywienia i oddychania, a tym samym opóźniają rozmnażanie się bakterii.

 

1_1.jpg

Miejsca o lekkim i średnim natężeniu ruchu – W szczególności przystosowane dla miejsc o lekkim natężeniu ruchu.

 

2.jpg

Miejsca o znacznym natężeniu ruchu - W szczególności przystosowane dla miejsc o znacznym natężeniu ruchu.

 

3.jpg

Miejsca o wysokim natężeniu ruchu - W szczególności przystosowane dla miejsc o wysokim natężeniu ruchu.

 

 

Instytut Techniki Budowlanej (skrót: ITB, angielska nazwa: Building Research Institute) jest jednostką badawczo-rozwojową należącą do sieci instytutów badawczo-rozwojowych przy Ministerstwie Budownictwa.

ITB specjalizuje się w badaniach, aprobatach technicznych, o certyfikacji systemów oraz usługach eksperckich w dziedzinach: budownictwo, inżynieria i ochrona środowiska. ITB jest członkiem Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA) i jako jednostka notyfikowana (nr notyfikacji 1488) posiada upoważnienie do udzielania Europejskich Aprobat Technicznych ETA. ITB posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa.

Certyfikat BHMA (Builders Hardware Manufactures Association) – W celu zapewnienia jeszcze większej jakości i wydajności sprzętu, Schlage również poddał swoje produkty testom robionym przez niezależny Instytut Budowlany (BHMA) .

BHMA – Stowarzyszenie producentów sprzętu dla budownictwa. Działa, jako niezależna trzecia strona, która uzyskała certyfikat na wykonywanie testów od ETL. Ich certyfikaty stwierdzają 100% zgodność badanych produktów ze standardami ANSI . Oznaczenia BHMA, które wskazują rodzaj osprzętu, nie określają natomiast wielkości, wykończenia lub wzoru i nie są przeznaczone do wykorzystania bez potrzeby dodatkowych informacji. Poszczególne katalogi producenta powinny być konsultowane.

Użytkownicy tych standardów/norm powinni je konsultować z lokalnymi przepisami budowlanymi dotyczącymi wymogów odnoszących się do funkcji zawiasów, zamków, samozamykaczy, belek antypanicznych, które są stosowane dla drzwi przeciwpożarowych oraz w drzwiach przeznaczonych do wyjść ewakuacyjnych.

 

< powrót

Newsletter Wpisz email aby otrzymywać informacje o ofercie i promocjach

Strona głównaGlobal Website

test

wyprzedaz.jpg